O organizacji:
 
Członkowie organizacji:
 
Dokumenty dot. członkostwa:
 

Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem o charakterze
publiczno-prywatnym, platformą współpracy i integracji środowiska turystycznego
w Warszawie. Członkiem inicjującym powstanie stowarzyszenia było Miasto stołeczne Warszawa
a jednym z najważniejszych celów jest promowanie Warszawy jako destynacji turystycznej.
W chwili obecnej stowarzyszenie ma 26 członków.

Zarząd WOT

Prezes zarządu
:
Maciej Fijałkowski, Miasto Stołeczne Warszawa,

Wiceprezesi zarządu:
Jarosław Jóźwiak - Miasto Stołeczne Warszawa,
Wojciech Marchwica - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

Skarbnik:
Małgorzata Chechlińska,

Sekretarz Zarządu:
Ziemowit Koźmiński

Członkowie zarządu:
Bartosz Sosnowski

 

 


KONTAKT
Monika Białkowska
Warszawska Organizacja Turystyczna
Dyrektor Biura
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. 606 797 295
monika.bialkowska@onewarsaw.com

Realizowane Działania